Ved alle attester, skal man ringe til sekretærerne for at booke en tid, da der er stor forskel på hvor lang tid, der skal afsættes til diverse attester og erklæringer. BORTSET fra kørekortsattester. Denne kan også bookes online.

Hav navnet klar på attesten, når du ringer og aftaler en tid, da nogle attester desuden kræver forberedelsestid fra lægens side.

Attest til kørekort.
Husk at medbringe eventuelle briller du bruger, når du kører bil. Hvis du bruger kontaktlinser skal du være opmærksom på, at synet skal prøves både med og uden linser. Attesten koster 500 kr inkl. moms. Vi tager imod MobilePay og kontanter.

Helbredsattest til forsikring/pensionsselskab
Der skal foreligge skriftlig anmodning, som du modtager af din forsikring enten med post eller i e-boks. Print attesten ud og medbring den til din aftale.
Husk at læse attesten igennem på forhånd og svar på spørgsmålene i den del, du selv skal udfylde.
Ved tidsbestilling til attester, skal du oplyse hvilken attest det er, så vi kan afsætte nok tid til den.

Når du bliver syg, kan din arbejdsgiver forlange, at du dokumenterer, at du er syg. Det kan ske i form af en tro- og loveerklæring, en friattest eller en mulighedserklæring. Kontakt din fagforening ved tvivlsspørgsmål.

Mulighedserklæring 

Ved mulighedserklæring skal du og din arbejdsgiver i fællesskab udfylde første del af mulighedserklæringen. De sidste sider skal udfyldes i samarbejde med din læge, som du medbringer til tiden hos os.

Det er din arbejdsgiver, der skal betale mulighedserklæringen. Det vil være en stor hjælp hvis der på erklæringen er indtastet evt. EAN-nummer udover virksomhedens adresse.

Du kan finde mulighedserklæringen: her

Friattest 

Ud over mulighedserklæringen har din arbejdsgiver mulighed for at få dokumentation for dit fravær gennem en såkaldt ”friattest”. En friattest kræver en skriftlig anmodning til lægen fra arbejdsgiver.

Det er din arbejdsgiver, der skal betale erklæringen. Det vil være en stor hjælp hvis der på erklæringen er indtastet evt. EAN-nummer udover virksomhedens adresse.

Erklæringer til kommunen 

Ved sygdom kan kommunen anmode om lægeerklæring fra din læge, speciallæge, hospitalet mv.. Ring og book en tid hos os. Vi kan først booke en tid, når kommunen har sendt en anmodning/formular til os.